SNABBVAL  här hittar du snabbt huvudsidor och underliggande dokument       Åter till Startsidan

DALARO HEMBYGDSFÖRENING
Verksamhetsberättelse
Verksahetsplan
Årsmötesprotokoll
DHF Stadgar
Bli medlam i DHF
Styrelsens sammansättning
Trycksaker som finns att köpa
Medlemsbladet Shimmyn
Kort presentation av Hembygdsföreningen och Dalarö (Utan bilder)
Kort presentation av Hembygdsföreningen och Dalarö (Med bilder)
En vandring på Dalarö (En längre presentation)

PÅ GÅNG
Här hittar du ett kalendarium över aktiviteter i föreningens regi

Vi rapporterar kortfattat om genomförda aktiviteter

STUDIECIRKLAR
Pågående studiecirklar

MÅNADENS BILD
Varje månad läggs en månadsbild ut

Förteckning över tidigare månadsbilder

BILDKAVALKAD
20 bilder med text

KARTOR
Några av våra kartor från tidsperioden 1690 - 2008

DALARÖ I FÖRÄNDRING
Nybyggnation på Dalarö från 2009 till nutid

DALARÖLITTERATUR
Litteraturförteckning

ÅRET VAR
Information om betydelsefulla milstolpar i Dalarös historia

FRANZÈNS BOD
Anders Franzéns museum i Fiskarhamnen

KONTAKTA HEMBYGDSFÖRENINGEN VIA MAIL
Mailadress

LÄNKAR
Till andra webbsidor som direkt eller indirekt berör Hembygdsföreningen

 

ÖVRIGT

Pagoden på Dalarö torg

Faktablad

Dalarö 1200-2018

Tillfälliga pdf


Sökning via mobilen:

Franzéns museum = dalaro.biz/f
Pagoden på torget = dalaro.biz/info
Hemsidan = dalaro.biz/x