Franzéns stuga och dykarklockan                                                                             Tillbaks till startsidan               Till Snabbval

Nere i Fiskarhamnen på Dalarö finns ett litet Anders Franzéns museum och en dykarklocka av 1600-talstyp.

Det är ursprungligen en gammal saltbod byggd 1865 av mästerlotsen Frans Ludvig Öhman. Saltet var dåtidens enda konserveringsmedel för fisk. Så småningom användes den som magasin och år 1912 var det meningen att den skulle rivas. Men då köptes den av handlaren Fredrik Norberg och användes i många år för försäljning av bensin och smörjoljor.

Forskningsingenjören vid KTH Anders Franzén hade bott på somrarna i många år som pojke med sina föräldrar strax ovanför Fiskarhamnen. År 1950 köpte han boden till förvaring av dykredskap och forskningsmateriel. Efter upprustning använde han den som forskarstuga med övernattningsmöjlighet. Här sammanställde han bl.a. en känd vrakkarta över intressanta sjunkna skepp och hans arbete ledde som de flesta vet till lokaliseringen av regalskeppet Vasa, Sveriges största turistattraktion i Stockholm.

Franzén skänkte boden till en stiftelse 1988 och hembygdsföreningen övertog ansvaret år 2003 vid en ceremoni i närvaro av bl. a. landshövdingen. 

Dykarklockan som Ander Franzén lät bygga efter gamla ritningar från 1600-talet och som han gjorde mycket uppmärksammade provdykningar med, skänktes till hembygdsföreningen och installerades bredvid boden sommaren 2008.

När Anders Franzéns Stiftelse för sjöhistorisk forskning bildades 1988, föreslog stiftelsen att sjöboden bevarades som Anders Franzéns Museum på Dalarö.

Museet invigdes i juli 1990 och kompletterades med en dykarklocka 20 juli 2008.


Sjöboden förvaltas nu av
Dalarö Hembygdsförening.  Interiörbild från Franzéns bod


   Emblem på dykarklockan

Förfrågan om guidade besök i Franzéns bod
kan ställas via E-mail till ordförande Björn Åkerblom