Topp
 
     Tillbaka till startsidan
MEDLEMSSKAP
STYRELSEN
DHF -TRYCKSAKER
MEDLEMSBLADET  
    Shimmyn
PRESENTATIONER  
    Dalarö och Hembygdsföreningen

 
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021    VERKSAMHETSPLAN 2022    ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2022     DHF STADGARDataskyddsförordningen: Dalarö Hembygdsförenings beaktande av krav enligt GDPR.

Meddelande till hebygdsföreningens mailbox: information@dalarohembygd.se  

MEDLEMSSKAP                                                Tillbaks till sidans början               Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Bli medlem i Dalarö Hembygdsförening!

Ställ frågor om medlemsskap till:

Funktion Telefon E-mail
Björn Åkerblom  Ordf.   073-3702598  bjorn.akerblom@telia.com
Gun Vaalundi  Kassör   076-7754405  gun.vaalundi@telia.com

Sponsring
Lämna gärna ett bidrag till Dalarö Hembygdsförening
SWISH 0767754405

 Tillbaks till sidans början                 Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

DALARÖ HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE  

  Ledamot / Ordförande Björn Åkerblom
Odinsvägen 21
13770 Dalarö
08-501 501 00
073 3702 598
bjorn.akerblom@telia.com

  Ledamot / Vice Ordförande

Gösta Maijgren                 

Birkavägen 5 
13770 Dalarö 

08-501 503 10
070 6965669
g.maijgren@telia.com

  Ledamot / Sekreterare

Klas Rosberg

Jaktstigen 4 
13771 Dalarö 

08-501 515 23
070 6327227
rosberg@dalarokolbotten.se

  Kassör / Medlemsansvarig

Gun Vaalundi

Mästerlotsens väg 14
13770 Dalarö

-
076 7754405
gun.vaalundi@telia.com

Ledamot / IT-ansvarig / Bildmakare

Olle Dolk

Berghamnsvägen 45
13770 Dalarö  

08-947407
070 6275810
olle@dolk.biz

Ledamot / V. Sekreterare / Redaktör Shimmyn

Anders Bengtsson

Långuddsvägen 19
13770 Dalarö

-
070 7978108
anders.bengtsson@dalaro.info

Suppleant 1

Tommy Hedenström

Smådalarövägen 85
13770 Dalarö 

-
073 3710742
tommy.hedenstrom@telia.com

Suppleant 2

Maria Almgård Bertland

Berghamnsvägen 25
13770 Dalarö 

-
0709-79 55 42
bertland@outlook.com

 

 

  Revisor

Lars Palmgren

Heimdalsvägen 1
13770 Dalarö 

076 3754315
lars.palmgren@yahoo.se

Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Av Dalarö Hembygdsförening utgivna trycksaker

Trycksakerna kan beställas via E-mail av vår Kassör: gun.vaalundi@telia.com

 Förteckning över DHF trycksaker.

Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Medlemsbladet Shimmyn

Som medlem i Dalarö hembygdsförening får du fyra gånger per år medlemsbladet "Dalarö Shimmyn":
med rapporter om aktuella frågor, kallelser till olika arrangemang och historiska återblickar.
Exempel: Nr 1 - 2008   -  Nr 2 - 2016  -   Nr 2 2017

Förteckning över artiklar införda i medlemsbladet Dalarö Shimmyn.

Läs artiklar införda i medlemsbladet Shimmyn.

För närmare upplysningar kontakta anders.bengtsson@dalaro.info

  Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Presentationer

En kort presentation av Hembygdsföreningen och samhället Dalarö (utan bilder)

En kort presentation av Hembygdsföreningen och samhället Dalarö (med bilder)

A short presentation of Dalarö Local History Association and the community Dalarö  (with pictures)

En vandring på Dalarö (en längre presentation i färg)

A hike on Dalarö (a longer presentation in color)

En vandring på Dalarö (en lkortare presentation i s/v)

Hembygdsföreningen verksamhet / Ansvar

_