Topp
 
     Tillbaka till startsidan
MEDLEMSSKAP
STYRELSEN
DHF -TRYCKSAKER
MEDLEMSBLADET  
     Shimmyn
PRESENTATIONER  
    Dalarö och Hembygdsföreningen

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dataskyddsförordningen: Dalarö Hembygdsförenings beaktande av krav enligt GDPR.

Mailbox:    information@dalarohembygd.se  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018    VERKSAMHETSPLAN 2019    ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2019     DHF STADGAR

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

MEDLEMSSKAP                                                Tillbaks till sidans början               Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Bli medlem i Dalarö Hembygdsförening!

Bli medlem

Mycket välkommen!

Ställ frågor till:

Funktion Telefon E-mail
Björn Åkerblom  Ordf.   501 501 00  bjorn.akerblom@telia.com
Gösta Maijgren   V.Ordf.   501 503 10  g.maijgren@telia.com
Klas Rosberg   Sekreterare   501 515 23  kr-kylk@telia.com
Gun Vaalundi  Kassör   076-7754405  gun.vaalundi@telia.com

 Tillbaks till sidans början                 Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

 

Sponsring
Lämna gärna ett bidrag till Dalarö Hembygdsförening
SWISH 0767754405

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

  Tillbaks till sidans början                 Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

DALARÖ HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE  

  Ordförande Björn Åkerblom
Odinsvägen 21
13770 Dalarö
08-501 501 00
0733-702 598
bjorn.akerblom@telia.com

  Ledamot / Vice Ordförande

Gösta Maijgren                 

Birkavägen 5 
13770 Dalarö 

08-501 503 10
0706-965669
g.maijgren@telia.com

  Ledamot / Sekreterare

Klas Rosberg

Jaktstigen 4 
13771 Dalarö 

08-501 515 23
0706 327227
kr-kylkl@telia.com

  Kassör

Gun Vaalundi

Mästerlotsens väg 14
13770 Dalarö

-
076-7754405
gun.vaalundi@telia.com

Ledamot / IT-ansvarig

Olle Dolk

Berghamnsv 45
13770 Dalarö  

08-947407
0706 275810
olle@dolk.biz

  Suppleant / V. Sekreterare

Anders Bengtsson

Sätra Torg 16
12738 Skärholmen  

08-88 25 73
0707 978108
anders.bengtsson@dalaro.info

Suppleant / Resor m.m.

 Kristina (Kinna) Ahlmér

Telegrafberget 4
13770 Dalarö 

-
0733 122761
kristina.ahlmer@gmail.com

 Adjungerad ledamot

Tommy Hedenström

Smådalarövägen 85
13770 Dalarö 

-
0733 710742
tommy.hedenstrom@telia.com

 

  Revisor

Lars Palmgren

Heimdalsvägen 1
13770 Dalarö 

08-501 513 59
0763 754315
larspalmgren@yahoo.se

Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Av Dalarö Hembygdsförening utgivna trycksaker

Trycksakerna kan beställas via E-mail av vår Kassör.
Vissa finns även att köpa på Dalarö Turistbyrå, Odinsvägen 6A.

Förteckning över DHF trycksaker.

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Medlemsbladet Shimmyn

Som medlem i Dalarö hembygdsförening får du fyra gånger per år medlemsbladet "Dalarö Shimmyn" med rapporter om aktuella frågor, kallelser till olika arrangemang och historiska återblickar.
Exempel: Nr 1 - 2008   -  Nr 2 - 2016 - Nr 2 2017
Förteckning över berättelser införda i medlemsbladet Dalarö Shimmyn.

För närmare upplysningar kontakta Gösta Maijgren g.maijgren@telia.com

  Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Presentationer

En kort presentation av Hembygdsföreningen och samhället Dalarö (utan bilder)

En kort presentation av Hembygdsföreningen och samhället Dalarö (med bilder)

En vandring på Dalarö (en längre presentation i färg)

En vandring på Dalarö (en lkortare presentation i s/v)

Pagoden på Dalarö torg

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

Ansvarig för innehållet på denna sida är Björn Åkerblom