Topp
 
     Tillbaka till startsidan
MEDLEMSSKAP
STYRELSEN
DHF -TRYCKSAKER
MEDLEMSBLADET  
     Shimmyn
PRESENTATIONER  
    Dalarö och Hembygdsföreningen

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Dataskyddsförordningen: Dalarö Hembygdsförenings beaktande av krav enligt GDPR.

Mailbox:    information@dalarohembygd.se  
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2016     VERKSAMHETSPLAN 2017    ÅRSMÖTESPROTOKOLL 2017-04-02     DHF STADGAR

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

MEDLEMSSKAP                                                Tillbaks till sidans början               Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Bli medlem i Dalarö Hembygdsförening!

Vi dokumenterar Dalarös historia och nutid och ordnar studiecirklar, föreläsningar, utflykter och filmaftnar m.m.

Vi arrangerar guidade rundvandringar med olika teman och förvaltar och underhåller Anders Franzéns sjöbod (museum) och den klassiska dykarklockan i Fiskarhamnen.

Vi är också en av de drivande krafterna bakom Dalarö Forum, det samlade föreningslivet på Dalarö, som driver gemensamma frågor gentemot Haninge kommun och myndigheter.
Dessutom är Hembygdsföreningen representerad i Skärgårdsgruppen och är en av grundarna till Dalarö Förenings- och Kulturcentrum.
Vi hyr även föreningslokaler i Tullhuset där vi har ett bibliotek med litteratur och data om Dalarö.

 

För medlemsavgiften, 150 kronor per år, får du chansen att delta i allt detta och får medlemsbladet Dalarö Shimmyn  fyra gånger per år med
historiska berättelser med anknytning till Dalarö
.

 

Betala 150:-   bankgiro 221-8709  eller Swisha till 0767754405. Glöm inte meddela namn och adress och om möjligt e-postadress.
Om du är fritidsboende bör du välja den postadress där du kan nås hela året.

Om du är nyinflyttad på Dalarö och köpt fastighet så kan vi ofta berätta om dess historia. Kontakta oss!

Välkommen som medlem i vår hembygdsförening!

Mycket välkommen!

Björn Åkerblom, ordf.

Ställ frågor till:

Funktion Telefon E-mail
Björn Åkerblom  Ordf.   501 501 00  bjorn.akerblom@telia.com
Gösta Maijgren   V.Ordf.   501 503 10  g.maijgren@telia.com
Klas Rosberg   Sekreterare   501 515 23  kr-kylk@telia.com
Gun Vaalundi  Kassör   076-7754405  gun.vaalundi@telia.com
 

Utskrift av information avseende  Medlemsskap.

 Tillbaks till sidans början                 Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

 

Sponsring
Lämna gärna ett bidrag till Dalarö Hembygdsförening
SWISH 0767754405

_______________________________________________________________________

STYRELSEN                                                          Tillbaks till sidans början                 Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

DALARÖ HEMBYGDSFÖRENINGS STYRELSE  

  Ordförande Björn Åkerblom
Odinsvägen 21
13770 Dalarö
08-501 501 00
0733-702 598
bjorn.akerblom@telia.com

  Vice Ordförande

Gösta Maijgren                 

Birkavägen 5 
13770 Dalarö 

08-501 503 10
0706-965669
g.maijgren@telia.com

  Ledamot / Sekreterare

Klas Rosberg

Jaktstigen 4 
13771 Dalarö 

08-501 515 23
0706 327227
kr-kylkl@telia.com

  Kassör

Gun Vaalundi

Mästerlotsens väg 14
13770 Dalarö

-
076-7754405
gun.vaalundi@telia.com

Ledamot

Olle Dolk

Berghamnsv 45
13770 Dalarö  

08-947407
0706 275810
olle@dolk.biz

  Suppleant / V. Sekreterare

Anders Bengtsson

Sätra Torg 16
12738 Skärholmen  

08-88 25 73
0707 978108
anders.bengtsson@dalaro.info

Suppleant

Kristina (Kinna) Ahlmér

Telegrafberget 4
13770 Dalarö 

-
0733 122761
kristina.ahlmer@gmail.com

  Revisor

Lars Palmgren

Heimdalsvägen 1
13770 Dalarö 

08-501 513 59
0763 754315
larspalmgren@yahoo.se

Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

Av Dalarö Hembygdsförening utgivna trycksaker

Trycksakerna kan beställas via E-mail av vår Kassör.
Vissa finns även att köpa på Dalarö Turistbyrå, Odinsvägen 6A.

Förteckning över DHF trycksaker.

 


Medlemsbladet Shimmyn

Som medlem i Dalarö hembygdsförening får du fyra gånger per år medlemsbladet "Dalarö Shimmyn" med rapporter om aktuella frågor, kallelser till olika arrangemang och historiska återblickar.
Exempel: Nr 1 - 2008   -  Nr 2 - 2016 - Nr 2 2017
Förteckning över berättelser införda i medlemsbladet Dalarö Shimmyn.

För närmare upplysningar kontakta Gösta Maijgren g.maijgren@telia.com

  Tillbaks till sidans början                      Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

______________________________________________________________________________________________________________________________

Presentationer

En kort presentation av Hembygdsföreningen och samhället Dalarö (utan bilder)

En kort presentation av Hembygdsföreningen och samhället Dalarö (med bilder)

En vandring på Dalarö (en längre presentation i färg)

En vandring på Dalarö (en lkortare presentation i s/v)

Pagoden på Dalarö torg

______________________________________________________________________________________________________________________________

 Tillbaks till sidans början               Tillbaka till startsidan               Till Snabbval

 

Ansvarig för innehållet på denna sida är Björn Åkerblom