Husbyggnation på Dalarö från 2009 - Nutid. PDF - dokument.

Rivning av Strand Hotell 2019. PDF - dokument.

Lyngsåsa före byggnationen 2016 PDF - dokument.

Lyngsåsa från 2016 - Nutid. PDF - dokumet.

Ny gångbro över Dalarö Kanal 2008-09-20.  PDF- dokument.

Pagoden på Dalarö torg.  PDF- dokument.

________________________________________________________________________________________________________________________

Tillbaks till startsidan               Till Snabbval

Bilder och material kan du skicka till oss under adress:     information@dalarohembygd.se